Tag Archives: โต๊ะทำงาน

การติดตั้งตำแหน่งของโต๊ะทำงาน

ตำแหน่งของโต๊ะทำงานที่ดีควรหันหลังพิงผนังสำหรับส่งเสริมความหนักแน่นในหน้าที่การทำงาน เปรียบเหมือนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความเจือจุนอยู่สม่ำเสมอ อาจจะมองหารูปถ่ายภูผาหรือว่าหนังสือรับรองทางการศึกษาเล่าเรียนมาตกแต่งวางบนผนังที่ตั้งข้างหลัง เพื่อจะเสริมความคงตัวแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำ ไม่ควรวางโต๊ะทำงานหันข้างหลังหรือว่าหันด้านข้างๆให้กับประตู เนื่องด้วยเวลาคนเดินผ่านไปมาจะสามารถแลเห็นได้ว่ากำลังทำอย่างไรอยู่ ไม่มีสมาธิในการทำงาน ถูกให้ร้ายปรักปรำ โดนแทงข้างหลังและความลับรั่วไหล ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ม่านมาแบ่งระหว่างโต๊ะทำงานกับประตู เพื่อที่จะให้คนที่เดินเข้ามาไม่สามารถมองเห็นเราในทันที นอกจากนี้พื้นที่ส่วนหลังของโต๊ะทำงานไม่ควรเป็นทางเดินหรือว่าเป็นกระจกใส เนื่องด้วยทำให้วอกแวกในการทำงาน ขาดคนดูแลสนับสนุนคุ้มครองอย่างจริงใจ หน้าที่การงานไม่มั่นคง และเผื่อว่ากำแพงมีร่องรอยขรุขระควรนำตู้เอกสาร ม่าน มู่ลี่ หรือ ภาพถ่ายทิวทัศน์มาบดบังไว้ โต๊ะทำงานของผู้บังคับการหรือหัวหน้าควรจะจะอยู่ทางส่วนหลังสุดเพื่อจะสามารถมองดูการทำงานของลูกน้องได้ เนื่องด้วยส่วนหน้าของโต๊ะทำงานต้องหันไปในทิศที่เป็นมงคล แต่ทว่าบางครั้งหากที่ตั้งไม่เป็นใจก็ควรจะนั่งหันหน้าเข้าหาทางเข้าออกจะดีที่สุดเพื่อจะให้สามารถมองเห็นคนที่กำลังจะเคลื่อนที่เข้ามาภายในห้องได้อย่างชัดเจน หรือว่าอาจจะหันหน้าไปในทิศทางที่โปร่งโล่งสามารถมองเห็นวิวหรือบรรยากาศนอกบ้านก็จะทำให้เกิดความนึกคิดรังสรรค์ ช่วยบรรเทาความอ่อนเพลียล้าในระหว่างการทำงาน ควรจะหลบหลีกการวางโต๊ะทำงานที่หันหน้าเข้าไปฉากเพราะว่าจะทำให้ข้อคิดเห็นติดขัด ขาดความคิดค้น ขาดวิสัยทัศน์ และขาดลู่ทางที่ดี โต๊ะทำงานไม่ควรอยู่ข้างหน้าสุขาตรงกับประตูห้องน้ำหรือไม่อยู่ติดชิดกับเสาเพราะว่าจะทำให้มีแต่เรื่องวิตกกังวล ถูกคาดคั้นและป่วยไข้อยู่เป็นประจำ ควรจะหาฉากหรือมู่ลี่มากั้นไว้ อีกทั้งบริเวณขวามือไม่ควรเป็นทางเดินเพราะจะทำให้คนที่นั่งทำงานอยู่รู้สึกไม่มีความสุข อยากเคลื่อนไหว อยากเปลี่ยนงานหรือมีงานล้นมือมากจนเกินไป

Posted in สินค้า | Comments Off on การติดตั้งตำแหน่งของโต๊ะทำงาน