ติว ged อย่างไรให้ได้ผลมาก

ขบวนการขั้นแรกเราต้องเริ่มรู้จักกับ GED  ก่อน ว่าเป็นการสอบที่เท่าเทียมกับวุฒิการเล่าเรียนระดับม.ปลายในไทย ตามคอร์สการเรียนรู้ของอเมริกา ที่ยอมรับในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ เด็กนักเรียนอาจรู้จักมักจี่ GED ในคำอื่น อาทิ High School Diploma, Equivalent M.6, Accredited เป็นอาทิ

ครั้นผ่านการทดสอบ GED ครบถ้วนทั้ง 5 วิชา นักศึกษาจะได้วุฒิการศึกษาเล่าเรียนโดยผ่านการตกลงจาก กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อนหน้าการสอบ GED นั้นจะถูกจัดโดย Prometric ซึ่งอาจสอบได้ในหลายๆ ดินแดนรวมถึงไทย แต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ GED ได้ถูกย้ายที่เข้าสู่ระบบการดูแลใหม่ภายใต้ Pearson นั่นเอง ซึ่งจะอาจจะใช้ GED ยื่นเข้าลงสมัครเข้าชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยนานาประเทศภายในไทยได้ เช่น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ

การเรียนหรือการติว ged อาจมีหลายกระบวนการในการลงสมัคร การเล่าเรียนก็ใช้เวลาไม่ต่างจากการศึกษาเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีเลยละขา หากเราอยากศึกษาก็ต้องใช้ความสามารถเท่าที่มีในการศึกษาต่อไป ก็เพราะว่าการศึกษาเล่าเรียน การเล่าเรียนนั้นมันเป็นกลาง ถือเป็นความช่ำชองชีวิต สมมติว่าเราก้าวย่างข้ามผ่านพ้นได้ ภายภาคหน้าในอนาคตก็จะสามารถย่างก้าวไปได้เช่นเดียวกัน เมื่อเรามีเป้าหมายตั้งเป้าไว้อย่างแน่แท้ การเรียนรู้จบจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่gedthaiอไป

มองเห็นกันไหมละค่ะว่าการที่เราจะเรียนอะไรที่อาจจะไม่ใช่ในระดับปริญญา แต่เรามีความมุ่งหมายที่แน่นอนผลสำเร็จนั้นอาจอยู่ไม่ไกลเลยแน่ๆ ใครๆล้วนมีความใส่ใจที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไป การเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานภายหลังจบจึงต้องผิดแผกแตกต่างกันออกไปด้วย เรามาลองเริ่มทำย่างก้าวตามความใฝ่ฝันความมุ่งหมายกันเป็นต่อนะค่ะ ไม่สายเกินไปที่จะย่างก้าวไปด้วยกัน

This entry was posted in การศึกษา and tagged , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.

Comments are closed.